Miljö & djurrätt

variety of tools on wood planks with copy space

Återbruk

Återbruk är ett centralt begrepp för de människor som bryr sig om miljön och klimatet. Tanken är att inte låta saker gå till spillo om de råkar vara trasiga eller har tappat sin forna glans, utan man vill istället hitta nya smarta användningsområden. Att återbruka är en miljövänlig handling eftersomLäs mer

Multi-ethnic businesspeople sharing a car

Bilpool, en populär nyhet

Att samåka har länge varit vanligt, och har i de flesta fall inneburit att personer som jobbar och bor på samma ställe samåker till och från arbetet. På senare tid har det dock uppkommit flera typer av så kallade bilpooler, vilket innebär att flera personer delar på en bil. DetLäs mer

Minska din energiförbrukning för klimatet och djuren

Minska din energiförbrukning för klimatet och djuren

I dag utsätts både klimatet och vår miljö för allt större påfrestningar. Våra utsläpp minskar inte i den takt som krävs för att hålla oss under två graders uppvärmning av jorden, vilket kan få svåra följder för vår matförsörjning. Den biologiska mångfalden minskar samtidigt kraftigt och en miljon arter riskerarLäs mer

plant growing out of coins with filter effect retro vintage style

Tips för att spara energi

Att spara på energi är bra både för din plånbok och för miljön. Det finns många enkla tips som du kan göra i din vardag för att slippa vara en energitjuv. Har du diskmaskin? Det är faktiskt bättre för miljön än handdisk, dessutom ger det dig mindre jobb. Att sänkaLäs mer

Konstläder

Konstläder

Konstläder är ett material med många namn. Det kallas till exempel även läderimitation, fuskläder, fuskskinn och skinnimitation, och på engelska kan liknande material marknadsföras som ”pleather”, ”vegan leather” eller ”faux leather”. Poängen med namnen är densamma: konstläder är ett syntetiskt material som har gjorts för att efterlikna skinn eller läder.Läs mer

Ät vegetariskt för klimatet

Ät vegetariskt för klimatet

Idag äter vi svenskar 50 procent mer kött än vad vi gjorde år 1990. Allt fler forskare menar att köttet är den största miljöboven idag, och att dagens köttkonsumtion är ohållbar i framtiden. Om världen ska uppnå målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader år 2050 fårLäs mer

Stannfåglar visar förändringar i klimatet

Stannfåglar visar förändringar i klimatet

Många fåglar som man kan se i Sverige under sommaren är så kallade flyttfåglar, som överger vårt land för sydligare breddgrader när temperaturen börjar sjunka under vinterhalvåret. En del arter är dock stannfåglar, och håller sig alltså kvar i Sverige året runt. Dessa är dock en mycket liten del avLäs mer

Varför välja ekologisk mat?

Varför välja ekologisk mat?

Konsumenter idag blir allt mer medvetna om de klimatproblem som finns i världen, och som kommer att förvärras år för år om världens människor inte förändrar sina vanor. Därför gör också många konsumenter medvetna val för att göra just det. En av de förändringarna är att allt fler väljer ekologiskaLäs mer

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för naturen och miljön. De driver en rad olika projekt inom områden som hav och fiske, jordbruk och mat, klimat, energi och transporter, miljögifter samt skog och naturvård. De arbetar bland annat genom att utöva konsumentmakt, det vill säga genomLäs mer

Poultry in cages

Djurens rätt

De flesta har säkert hört talas om Djurens Rätt. Det är en partipolitiskt obunden ideell djurrättsorganisation.   Djurens Rätt förespråkar antivåld Djurens Rätt verkar för att motverka våld mot både människor och djur. De söker få till stånd attitydförändringar vad gäller synen på djur – från objekt till kännande individer.Läs mer