Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening som arbetar för naturen och miljön. De driver en rad olika projekt inom områden som hav och fiske, jordbruk och mat, klimat, energi och transporter, miljögifter samt skog och naturvård. De arbetar bland annat genom att utöva konsumentmakt, det vill säga genom att informera konsumenterna om olika miljöproblem och hur de kan handla för att motverka problemen. En annan viktig del av Naturskyddsföreningens arbete är att påverka politiker, liksom att skapa en grundläggande kärlek till naturen hos folket. För att lyckas med det sistnämnda erbjuder Naturskyddsföreningen många olika aktiviteter i naturen, för att påminna om hur vacker den är och att den bör tas om hand om. Andra som erbjuder naturupplevelser är Äventyrsbanan, där man kan vara nära naturen samtidigt som man gör olika höghöjdsbanor. Det är till exempel ett perfekt sätt att tillbringa en möhippa i Stockholm om bruden är en miljövän. Naturskyddsföreningen tar också fram material till skolor, för att grundlägga miljömedvetenhet tidigt.Rutger_Sernander

Naturskyddsföreningen är idag Sveriges största och äldsta miljöorganisation, och enligt dem själva är de även den viktigaste miljöorgansationen i Sverige. Kanske ligger det något i det, eftersom den första naturskyddslagen stiftades inom ett år från att föreningen grundades. Naturskyddsföreningen har också haft en drivande roll i att få fram den moderna miljölagstiftningen, och i bildandet av myndigheter som Naturvårdsverket. Idag har föreningen mer än 203 000 medlemmar, men när den grundades, den 16 maj 1909, bestod den endast av en liten grupp professorer och akademiker som vurmade för miljön. Bara ett år senare hade dock medlemsantalet vuxit till några hundra personer. En viktig person i föreningens historia var Rutger Sernander, en botaniker, geolog och arkeolog som var med då föreningen grundades. Han skulle fortsätta ha en ledande roll inom föreningen ända fram till sin död, 1944.

Under föreningens första verksamma år satsade man främst på att skydda olika naturområden och olika utrotningshotade arter – föreningens symbol är just en pilgrimsfalk, som varit starkt hotad av gifter men som föreningen bidragit till att rädda. Men i takt med att fler miljöproblem uppdagades genom historien har verksamheten utvecklats och förändrats till den mångsidiga och breda organisation som finns idag.