Varför välja ekologisk mat?

Konsumenter idag blir allt mer medvetna om de klimatproblem som finns i världen, och som kommer att förvärras år för år om världens människor inte förändrar sina vanor. Därför gör också många konsumenter medvetna val för att göra just det. En av de förändringarna är att allt fler väljer ekologiska råvaror framför traditionellt framställda råvaror. Att det är ett medvetet val blir tydligt eftersom ekologiska varor generellt fortfarande är dyrare än andra varor. Vilka fördelar finns då med att spendera några kronor extra på att köpa ekologisk mat?vegetables-790022_960_720

För det första medför det fördelar för ens egen och andras hälsa. I nästan alla matvaror finns idag någon form av kemikalier. Man kan till exempel hitta azofärgämnen, konserveringsmedel och glutamat, vilka alla enligt Livsmedelsverket kan orsaka allergiska reaktioner. Dessutom är frukt och grönskaker behandlade med kemiska bekämpningsmedel, som kan skada både dig som äter dem och de bönder och odlare som framställt dem. Dessa medel anses vara säkra att konsumera upp till en nivå man kallar gränsvärde. I stickprov utförda av Livsmedelsverket hade dock gränsvärdet överstigits i fyra procent av produkterna. Dessutom vet man idag inte vilken effekt kombinationen av de olika kemikalierna kommer att få på våra kroppar med tiden. Om man väljer att handla ekologisk mat används inga kemiska bekämpningsmedel, djuren äter ekologiskt foder till största delen odlat på gården, de får inte äta antibiotika förutom i undantagsfall, tillsatser och e-ämnen får bara användas i mycket begränsad utsträckning och bestrålning är förbjudet. Allt detta besparar man med andra ord sin egen kropp och böndernas kroppar.

Väljer man ekologiskt tar man också hand om djuren. Även i Sverige, där vi har några av världens hårdaste djurskyddslagar, får till exempel grisar inte gå utomhus, och burhöns är vanligt förekommande. Väljer man ekologiska ägg, ekologiskt kött och ekologiska mjölkprodukter kan man äta dem med gott samvete, då djuren har fått leva på ett naturligt sätt; grisarna har fått böka i jorden utomhus, hönorna har fått sprätta i marken och korna har fått beta gräs från sin egen gård.

Om du letar efter inspiration på saker du kan laga med dina ekologiska råvaror hittar du mängder av recept på Matklubben.nu.