Djurens rätt

De flesta har säkert hört talas om Djurens Rätt. Det är en partipolitiskt obunden ideell djurrättsorganisation.

 

Djurens Rätt förespråkar antivåld
Djurens Rätt verkar för att motverka våld mot både människor och djur. De söker få till stånd attitydförändringar vad gäller synen på djur – från objekt till kännande individer. Arbetet handlar till stor del om opinionsbildning och politisk påverkan som medel att nå sina mål.

 

Djurens Rätts konkreta mål
Rent konkret innebär Djurens Rätts konkreta mål att de i sin verksamhet arbetar för att få till stånd lagändringar som sätter stopp för plågsamma experiment på djur. Man vill också se till att pälsdjursfarmer och alla slags djurfabriker avvecklas. Sist och inte minst arbetar de för att djur ska skonas från lidande. Det gäller i allt – var, när och hur de nyttjas av människan.

 

Medlemsantal
Mer än 36 000 har valt att bli medlemmar i Djurens Rätt. Det gör Djurens Rätt till Sveriges största organisation som arbetar för ett samhälle där djur inte ska bli förtryckta. Något som ger tyngd åt deras arbete med frågorna om djurskydd och djurrätt.

 

En bred rörelse
Djurens Rätt har målsättningen att vara en bred rörelse. Man ser gärna att just Djurens Rätt utgör top of mind, det vill säga det första alternativet för de som vill stödja arbete för att uppnå förändringar för djuren. Något som styrker organisationen Djurens Rätts roll i samhället som djurens beskyddare.

woman hugs an white chicken, horizontal

 

Grundare till Djurens Rätt
Grundare till Djurens Rätt var prinsessan Eugénie av Sverige och Norge och dansken Jacob Christopher Lembcke som var en dansk djurvän och filantrop. De bildade Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet den 7 oktober 1882. Det kom senare att bli det Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök. Detta samfund för djuren verkade även i Norge och Danmark.

Ett namnbyte till Förbundet Djurens Rätt skedde den 4 oktober 1999. Fast idag benämns organisationen enbart Djurens Rätt.

 

Det är inte bara människan förunnat att vara begåvad med en upplevelseförmåga. Även djur känner smärta, lust och förmodligen hopp om en bättre tillvaro.