Bilpool, en populär nyhet

Att samåka har länge varit vanligt, och har i de flesta fall inneburit att personer som jobbar och bor på samma ställe samåker till och från arbetet. På senare tid har det dock uppkommit flera typer av så kallade bilpooler, vilket innebär att flera personer delar på en bil. Det kan vara främlingar som organiserar samåkning via internet, för att spara på ekonomin och miljön. Det finns också kommuner som har bilpooler. Man kan då reservera bilen när man behöver den, och betalar en månadsavgift samt en avgift varje gång man nyttjar bilen.

Fokus på miljön

En stor anledning till uppkomsten av bilpooler är en ökad miljömedvetenhet i samhället, många strävar efter en giftfri miljö och vill gärna bidra när möjlighet finns. Självklart finns det också en rad andra fördelar med att dela på en bil – man sparar pengar på inköp, service och underhåll. Utsläppet per person blir mindre när man åker tillsammans i en bil istället för var och för sig, och det blir mindre slitage på vägar när man minimerar antalet bilar som kör där. Miljöpåverkan minskas också eftersom att det inte behöver tillverkas lika många bilar, om man är flera stycken som delar på en.

Många positiva aspekter

Trots att det finns så många positiva aspekter för miljön, den personliga ekonomin och trafikens infrastruktur och flöden i stort uppger många att de allra största fördelarna med bilpooler är sociala. I en värld där det annars är svårt att få kontakt med nya personer sätter sig en grupp främlingar regelbundet i en bil för att åka till jobbet. Gemensamt har man att alla är intresserade av att minska sin miljöpåverkan, och kanske även spara sin ekonomi. Chansen är stor att man snart slutar vara främlingar för varandra, och istället skapar nya bekantskaper med likasinnade personer. Kanske är bilpoolerna framtidens sätt att finna nya vänner?