Minska din energiförbrukning för klimatet och djuren

I dag utsätts både klimatet och vår miljö för allt större påfrestningar. Våra utsläpp minskar inte i den takt som krävs för att hålla oss under två graders uppvärmning av jorden, vilket kan få svåra följder för vår matförsörjning. Den biologiska mångfalden minskar samtidigt kraftigt och en miljon arter riskerar utrotning enligt en ny FN-rapport. En av de viktigaste sakerna vi måste göra både som konsumenter och i samhället i stort är att minska vår energiförbrukning.

Allt fler konsumenter har därför börjat skapa smarta hem där de använder sig av teknik för att hålla koll på sin energiförbrukning. Med produkter från Tibber kan du exempelvis synka dina termostater med externa temperatursensorer och på så vis uppnå en perfekt temperatur som inte är för varm och använder för mycket energi. Tibber Pulse låter dig också se i realtid hur mycket el ditt hem förbrukar.

Smarta hem

I ett smart hem går det att styra det mesta med rösten eller med enkla knapptryckningar. Björn Hellgren som bor i Habo har förinställt ett antal scenarier för sin belysning och har själv installerat många av sina tekniska lösningar. När huset uppfördes drog han in mer än två kilometer av nätverkskabel för att få allt att fungera. Han kan styra många av funktionerna direkt från sin mobiltelefon.

Minska energiförbrukningen

Med hjälp av ett kommunprojekt har sex familjer i Katrineholm kunnat minska sina utsläpp av klimatgaser med trettio procent. I projektet har fokus legat på vad familjerna handlar för mat och vad de äter samt på energiförbrukningen i deras bostäder. De gjorde ett test på nätet för att svara på sina res- och matvanor under året som gått. Där kunde de se hur mycket koldioxid de släppt ut och fick en tydlig bild över vad som var deras största hinder för att leva klimatsmart. Familjen Berg-Larsson blev tydligt påminda om att deras flygresor orsakade stora utsläpp och bestämde sig därför för att minska på flygandet.

I Mölndal lyckades Anders Kjellström bygga ett av de energismartaste husen i Sverige. Genom att skapa en egen modell kunde han styra energianvändningen i varje del av sin villa och på så vis spara tusentals kronor per år. Med produkter från Tibber går det också att följa luftkvaliteten, temperaturen och ljudnivån i ditt hem. Du har tillgång till all information via din telefon och kan på så vis minska din energiförbrukning.