Ät vegetariskt för klimatet

Idag äter vi svenskar 50 procent mer kött än vad vi gjorde år 1990. Allt fler forskare menar att köttet är den största miljöboven idag, och att dagens köttkonsumtion är ohållbar i framtiden. Om världen ska uppnå målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga två grader år 2050 får vi inte släppa ut mer än två ton koldioxid per person och år. Idag är två ton mer eller mindre exakt så mycket som släpps ut per person bara från maten vi äter. Om vi fortsätter konsumera mat som idag måste med andra ord alla andra aspekter av våra liv bli helt utsläppsfria. Köttet står faktiskt för lika stor negativ klimatpåverkan som utsläppen från bilar, flygplan, båtar och lastbilar i hela världen tillsammans – hela 15 procent av världens totala utsläpp. Om man vill göra miljön en tjänst är således det allra bästa man kan göra att börja äta mindre kött och mer vegetarisk och vegansk kost.eggplant-920269_960_720

Om man äter en portion protein från växtriket (till exempel bönor) istället för en portion från djurriket (som nötkött) bidrar man till att släppa ut bara en bråkdel så mycket koldioxidutsläpp i atmosfären. Om fler åt vegetarisk kost skulle med andra ord världens koldioxidutsläpp minska drastiskt, och därmed skulle klimatproblem som den globala uppvärmningen bli mindre akuta.

Att äta vegetariskt gör också att man slösar mindre på jordens resurser. När man producerar kött används stora marker och odlingar för att odla spannmål som används som mat till djuren. Djuren blir sedan kött som blir mat åt en mycket liten del av jordens befolkning. När man äter vegetariskt behöver spannmålet och grönsakerna inte ta omvägen via djuret, och maten kan därför användas till att mätta många fler istället, vilket är en mer effektiv användning av jordens odlingsmark och en mer effektiv fördelning av jordens resurser.

Om du vill minska din påverkan på miljön ännu mer kan du odla dina egna grönsaker, och därmed vara helt säker på att du äter ekologiskt odlade, närproducerade grönsaker med noll transportsträcka och därmed noll utsläpp. Du odlar lättast egna grönsaker i ett växthus, som du kan köpa billigt på Byggmax.se.