Miljö & djurrätt

Scientist in protective suit with hazardous chemical in flask

Vägtrafikens miljöförstöring

I Sverige är det Trafikverket som har det övergripande ansvaret för att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. Särskilt med fokus behöver riktas att förändra sättet att transportera både gods och människor alldeles särskilt som vägtrafiken är ansvarig för 30 procent av utsläppen. Men att förändra systemet tar tid. SnabbaLäs mer

energy change concept

Miljörätt

Grunden till den svenska miljörätten är lagd med normer, begrepp och idéer som redan är etablerade internationellt sett. Inom miljörätten regleras skydd för hälsa och miljö och då avses inte endast hur och på vad naturresurserna nyttjas. Centralt är att den biologiska mångfalden ska bevaras vilket inkluderar att natur- ochLäs mer