Katter skyddas av många lagar år 2022

I Sverige beräknas det att det finns över 1,3 miljoner katter. Många skaffar en katt för att det är ett trevligt sällskap, som samtidigt inte kräver lika mycket av sin ägare som en hund i form av promenader. Däremot har reglerna för katthållning skärpts över tid i Sverige som ställer högre krav på kattägare.

Även EU har sedan år 2021 infört en ny djurhälsoförordning som även tar upp regler kring katter. Därför är det viktigt att läsa på vad som gäller om du har katt eller funderar på att skaffa en katt. En lag som många missar är att det faktiskt är olagligt att lämna katten ensam hemma utan tillsyn ett dygn. Samma regler som gäller för hundar gäller för katter när det kommer till tillsyn.

Kattens behov ska tillgodoses

Enligt lag ska kattens behov tillgodoses. Jordbruksverket har omfattande information av vad som förväntas av dig som kattägare, både enligt lag och vilka rekommendationer som finns. Bland annat ska katten ha möjlighet att vässa sina klor och klösa.

Katter har naturliga behov av att klättra. Ett klösträd katt gör att även katter som vistas inomhus får utlopp för sina naturliga instinkter. Genom att köpa ett bra klösträd minskar även risken för att katten ger sig på möbler.

Katter gillar att sova mycket och har ett stort behov av att få vara i lugn och ro. Vissa klösträd för katter har även liggplatser och kojor. Då kan du även tillgodose Jordbruksverkets rekommendationer om liggplatser för katter. Ett klösträd av bra kvalitet och som kan stimulera kattens behov av lek är väl värt investeringen. Lite större klösträd kan behöva fästas i vägg eller tak för att vara stabila.

EU-krav på djurhälsoaspekter

Det finns även många riktlinjer och krav som kommer från EU kring katter. Bland annat har en kattägare ansvar att minimera risken för att katten sprider sjukdomar. Det bästa sättet att leva upp till kravet är att se till att katten har nödvändiga vaccinationer. En veterinär kan hjälpa till att bedöma vilka vaccinationer katten behöver.

Det går att resa inom EU med katt. Då finns det speciella krav på att katten ska ha speciella resehandlingar. För katter, hundar och illrar innebär det att de ska ha ett speciellt EU-pass. Katten ska också gå att identifiera, det vanligaste är med ett mikrochipp som placeras i nacken under huden.

Många förordningar och direktiv som kommer från EU som rör bland annat katter är för att minska risken för sjukdomar, framför allt rabies. Det är även för att förbättra skyddet för katter.